Schetssessie

WAT IS EEN SCHETSSESSIE


Wat kunnen je verwachten? In ca. 2 uur tijd neem ik de woning met jullie door en probeer ik zoveel mogelijk van de wensen en eisen te verwerken in een schets en hierbij een onderbouwd advies te geven. Daarbij rekening houdend met technische mogelijkheden en onmogelijkheden, alsmede een goede routing en onderlinge afstanden, verlichtingsadvies en materiaaladvies (de laatste twee indien de tijd dit toe laat). Deze schets is 1:50 en kan dienen als gespreksdocument met aannemers, interieurbouwers, keuken en badkamerleveranciers. Het eindproduct is een 2D plattegrond.

 

 

 

BENODIGDHEDEN


Goede tekeningen die kunnen dienen als onderlegger. Een tekening van Funda voldoet meestal niet. Een tekening uit het bouwarchief van de gemeente is vaak al nauwkeuriger.

Deze zal ik minimaal een dag voor de sessie moeten controleren op schaal en de tekening voor de sessie voorbereiden door deze, indien nog niet op de juiste schaal, wel op de juiste schaal te printen.

Verder is het prettig dat jullie al gaan nadenken wat de wensen en eisen zijn voor de woning. Pinterest is een goede hulp. (www.pinterest.com)

 

 

 

KOSTEN


De kosten zijn deels afhankelijk van de aanwezige plattegronden. Een eventuele eerste digitale opzet zal ik op kantoor moeten maken. Kosten: 1 ½ x €60/uur = €90,00.

De eerste 2 uur schetssessie in jullie huidige woning of nader te bepalen locatie kosten €180,00. Ieder volgend uur wat we langer nodig hebben door extra vragen van jullie zijde, kost €60,00/uur. Afrekenen geschiedt contant of middels een “Tikkie” direct na de schetssessie.

 

 

 

VERDER


Mocht het benodigd zijn, kan ik de tekeningen digitaal voor jullie uitwerken. Dan heeft een aannemer meer houvast. Kosten hiervoor zijn nader te bepalen. Want welke tekeningen zijn er nodig? Dat is nog niet bekend.

Ik kan hier nog geen indicatie van geven. Kosten per uur zijn €60,00.

 

 

 

BOUWEN en DAN


Verbouwen is vergunningsvrij mits er geen constructieve ingrepen plaats vinden en je dient op een aantal vlakken te voldoen aan de geldende eisen uit het bouwbesluit met name met betrekking tot veiligheid (brand en installaties).

Daarbij is het zeer verstandig om vooraf met de buren in gesprek te gaan en ze te laten weten dat je gaat verbouwen. Mocht het een constructieve ingreep betreffen, is het ook zeer slim om een nulmeting te laten doen van de woningen van de buren. Waarom? Zodat zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding voor scheuren in de muren die niet door de verbouwing zijn ontstaan. En als het wel door de bouwwerkzaamheden is ontstaan, dan moet de aannemer voor deze kosten opdraaien. Hij heeft hiervoor over het algemeen een CAR-verzekering. Leg dit goed vast in een aannemingsovereenkomst!

Daarbij heb ik een goede samenwerking met een bouwkundig tekenbureau dat rechtstreeks voor jullie kan werken, mochten er vergunningen benodigd zijn.

 

 

 

Wanneer?


Nader af te stemmen maar meestal op een vrijdag of zaterdag.